O serwisie | Dołącz do nas | Reklama | Regulamin | Twoja poczta
Strona główna >> ZOSP RP Krakow Grodzki >> Aktualności

Sprawozdanie nr 19/2021

2021-01-16 12:54:41 | Autor: ZOSP RP Krakow Grodzki

Kliknij aby powiększyć
Sprawozdanie nr 19/2021 z posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Kraków-Grodzki które, odbyło się w dniu 9 stycznia 2021 r. w godz. 12.00-13.40 w OSP Tonie

Prezes OSP Tonie Jacek Linca oraz Prezes Zarządu Powiatowego Wojciech Ruśniak powitali uczestników posiedzenia: członków Prezydium i Zarządu Oddziału Powiatowego oraz zaproszonych gości wśród których znaleźli się:

- Radni Miasta Krakowa: Jacek Bednarz i Marek Sobieraj

- Przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej – Jarosław Kalisz

- Komendanta Miejskieg PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik

- gospodarzy druhów z OSP Tonie.

Prezes Jacek Linca poprosił Kom. Miejskiego Pawła Knapika o symboliczne otwarcie nowo wyremontowanej remizy OSP Tonie. Komendant dokonał symbolicznego otwarcia remizy poprzez załączenie oświetlenia w budynku.

Następnie Prezes Wojciech Ruśniak otworzył 19 posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego i przedstawił plan posiedzenia.

1.Otwarcie zebrania.

2. Powitanie gości.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5.Przedstawienie planu działalności na rok 2021.

6. Omówienie spraw organizacji Walnych Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych.

7.Ustalenie terminu Walnych Zebrań Sprawozdawczo - Wyborczych.

8.Ustalenie liczby delegatów na Zjazd Powiatowy.

9.Ustalenie liczby przedstawicieli do Zarządu Powiatowego na lata 2021-2026.

10.Dyskusja i wolne wnioski.

11. Podjęcie uchwał.

12. Zakończenie posiedzenia.

Plan posiedzenia przegłosowano jednogłośnie bez uwag.

Ad.4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Jarosław Kalisz

Prezes Ruśniak stwierdził, że rok ubiegły nie obfitował w uroczystości i imprezy ze względu na Covid-19.

Ad.5. Plan działalności na rok 2021-2026 przedstawił Wojciech Ruśniak i omówił jego poszczególne punkty .

Plan działalności Zarządu Oddziału Powiatowego 09.01.2021r

ZOSP RP Kraków – Grodzki w 2021

l.p.

Miejsce

Data

Działanie

Odpowiedzialny

1

Jednostki OSP

1.01.2021-

30.09.2021 r

Kapania Sprawozdawczo - Wyborcza

Prezydium Zarządu

2

JRG

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom

Eliminacje Powiatowe

Komisja Sportu i Młodzieży

3

Kościół Św. Floriana

4 maja

Msza Święta z okazji Dnia Strażaka

Prezesi jednostek OSP

4

OSP Wróżenice

czerwiec

 

Zawody Sportowo Pożarnicze

Komisja Sportu i Młodzieży

5

MDP

wrzesień

Zlot Drużyn Młodzieżowych

 

ZOW ZOSP RP Małopolska

6

Kraków

 

wrzesień

 

Ćwiczenia taktyczno - bojowe

Komisja Sportu i Młodzieży

7

Sanktuarium Łagiewniki

październik

XV Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

ZOW ZOSP RP Małopolska

8

Szkoła Sportowa os. Handlowe

18 listopad

Turniej Piłki Nożnej im. Jana Madeja

Komisja Sportu i Młodzieży

9

Os. Zgody

grudzień

Spotkanie opłatkowe Małopolskich Strażaków

ZOW ZOSP RP Małopolska

 

- Posiedzenia ZOP zgodnie ustalonym przez Prezydium harmonogramem. Uroczystości w jednostkach OSP po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z ZOP.

- Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia będą prowadzone i uzależnione od rozprzestrzeniania się epidemi Sars-CoV2 oraz wprowadzane przez władze regulacje prawne.

- Zjazd Powiatowy planowany na20 listopada 2021 r. w Sali Obrad Miasta Krakowa.

- Prezes przeczytał też uchwałę Prezydium ZG ZOSP RP w sprawie terminów i organizacji kampanii Sprawozdawczo Wyborczej .

- Dh. Jacek Bednarz poruszył temat rozliczenia podatku CIT a przesunięcia terminów zebrań sprawozdawczo –wyborczych. Poruszył też kwestie poprawy komunikacji pomiędzy Wydziałem Zarządzania Kryzysowego a poszczególnymi jednostkami OSP .

- Dh. Marek Kurzydło poruszył temat pozyskania sprzętu komputerowego dla jednostek w celem polepszenia przesyłu informacji pomiędzy UMK a OSP.

- Prezes Ruśniak przypomniał że deklaracje o podatku od nieruchomości należy składać do 15 bm.

Ad.6. Dokumenty na kampanie sprawozdawczo –wyborczą należy pobrać ze strony Zarządu Głównego ZOSP RP.

Ad.7. W dniu posiedzenia tylko te jednostki podały terminy zebrań sprawozdawczo - wyborczych

Zbydniowice 27.02.2021 17.00

Kościelniki 06.03.2021 17.00

Wróżenice 13.03.2021 17.00

Tyniec 20.03.2021 17.00

Przylasek Rusiecki 27.03.2021 g. 17.00

Pozostałe terminy będą przedstawione w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Ad.8. Zaproponowano, że każdą jednostkę będzie reprezentował jeden delegat na Zjazd Powiatowy na dziesięciu druhów na rozpoczętą dziesiątkę. Wstępny termin zjazdu to 20.11.2021 r.

Ad.9. Zaproponowano, również że do Zarządu Powiatowego ma być wytypowanych dwóch członków z każdej jednostki.

O dokoptowaniu do zarządu dodatkowych członków zadecyduje i w jaki sposób się to ma odbywać osobna uchwała Zarządu Wojewódzkiego.

Prezes Ruśniak zaapelował do zebranych o bardzo rozważny wybór przedstawicieli do pracy w Zarządzie, którzy sumiennie i uczciwie będą podchodzić do swoich obowiązków przez kolejne pięć lat.

 

Ad.10. Kom. Miejski Paweł Knapik na wstępie złożył wszystkim druhnom i druhom oraz ich rodzinom życzenia noworoczne.

Następnie Komendant podsumował działania ratowniczo-gaśnicze z terenu miasta Krakowa.

Ogólnie wyjazdów było ponad 15 000 oraz działania związane z pandemią COVID-19. OSP wyjeżdżało 776 razy. 1900 wyjazdów to wyjazdy fałszywe za które operatorzy monitoringu ppoż. zostali ukarani kwotą ok. 100 000 zł. Pieniądze te trafiły do budżetu państwa.

Komendant podziękował jednostką OSP za działalność i aktywność w działaniach. Poinformował również że na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP nie będzie przedstawicieli z komendy miejskiej PSP w Krakowie. Do każdej jednostki zostanie wysłany list z podziękowaniami oraz z informacjami dotyczącymi działalności jednostki w roku ubiegłym oraz działaniami w roku bieżącym. Podziękował druhom za wsparcie w budżecie obywatelskim. Komendant poruszył tez temat szczepień służb mundurowych oraz z trudną sytuacją związaną ze szkoleniami a dokładnie problemy z realizacją części praktycznej szkoleń z powodu COVID-19. Komendant podziękował za sprawne rozliczenie dotacji z budżetu MSWiA oraz PSP.

Ad.11. Podjęte uchwały:

- Udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2020 –jednogłośnie przegłosowano za,

- Składka członkowska w kwocie 100zł. Składkę opłaca również OSP MPK Kraków za 2020 i 2021 - jednogłośnie przegłosowano za,

- Plan działalności na rok 2021 - jednogłośnie przegłosowano za ,

- Ilość delegatów na zjazd powiatowy 1 delegat na 10 członków na rozpoczętą 10 z każdej jednostki, 2 przedstawicieli do Zarządu Powiatowego - jednogłośnie przegłosowano za.

Prezes Wojciech Ruśniak podziękował za udzielenie absolutorium Zarządowi i za pracę w tym ciężkim ubiegłym roku.

Na zakończenie życzył wszystkim spełnienia zaplanowanych działań oraz przekazał życzenia dla wszystkich strażaków i ich rodzin.

Ad.12. Posiedzenie zakończono o godzinie 13.40. Następny termin posiedzenia zostanie podany w późniejszym terminie drogą mailową.

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego

ZOSP RP Kraków-Grodzki

Wojciech Ruśniak

Protokołował: Stanisław Sendor

 

 Poczta w domenie osp.krakow.pl
Nasze twarze:

Aneta Śmiech - Członek Zarządu
ZOSP RP Krakow Grodzki

Przydatne linki:
Rozkład jazdy MPK
Kina w Krakowie
extrema © 2007
fotografia ślubna, wizytówki, zaproszenia ślubne, pieczątki, fotoksiążki, fotoalbumy, nadruki, gadżety